for M.6 [กิจกรรมพี่ ม.6]

รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
สำหรับกำหนดการสอนที่เราจะได้เรียนกันในภาคเรียนนี้ มีดังต่อไปนี้

สัปดาห์ที่

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรมการเรียนการสอน

หมายเหตุ

1 3/11/53 -แนะนำเนื้อหา , รู้จักกับ wikispaces
-บันทึกอนุทิน
2 10/11/53 -สมัครสมาชิก nectecpbl.ning.com
-ส่งหัวข้อโครงงาน
-ส่ง Mind Mapping
-Discussion
-บันทึกอนุทิน
ด้วยโปรแกรม Free Mind , Bubbl.us หรือโปรแกรมอื่น
3 17/11/53 -ตรวจสอบหัวข้อโครงงาน
-ส่ง blog nectecpbl.ning.com
Discussion
-บันทึกอนุทิน
4 24/11/53 -ศึกษาเครื่องมือออนไลน์
Discussion
-บันทึกอนุทิน
จากเว็บไซต์ http://nectecpbl.ning.com/page/3470276:Page:34892
5 1/12/53 -ศึกษาเกี่ยวกับ Wikispaces
-ศึกษาเครื่องมือออนไลน์พร้อมทั้งสร้างชิ้นงาน
จากเครื่องมือที่เราศึกษา 1 เครื่องมือ
Discussion
-บันทึกอนุทิน
จากเว็บไซต์ http://www.wikispaces.com/site/tour/introduction
จากเว็บไซต์ http://nectecpbl.ning.com/page/3470276:Page:34892
6 8/12/53 -นำเสนอความเป็นมาของโครงงาน
-Discussion
-บันทึกอนุทิน
โดยใช้ Photopeach , Bubbl.us , Slideshare.net,Gizmoz 

(เลือกมา 1 เครื่องมือ)

7 15/12/53
8 22/12/53
9 29/12/53
10 5/1/54
11 12/1/54
12 19/1/54
13 26/1/54
14 2/2/54
15 9/2/54
16 16/2/54
17 23/2/54
18 2/3/54
19 9/3/54
20 16/3/54
Advertisements
  1. จีรพา ปานเหลือง

    สวัสดีปีใหม่ค่ะ ปีใหม่แล้วอีกไม่นานครูจะไม่ได้ด่าพวกหนูแล้วนะคะครูใจหายไหมคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: