สอบกลางภาค ม.4

สำหรับสัปดาห์นี้ครูไม่อยู่ให้พวกเราทบทวนบทเรียนที่พวกเราได้เรียนรู้ (วิชาการงานอาชีพ)กันมาตลอด 10 สัปดา์ห์เพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาคนะ โดยเนื้อหาที่ครูจะออกข้อสอบก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (การใช้ E-mail และการใช้ Facebook โดยในเรื่องนี้ให้พวกเราบอกข้อดีและข้อเสียด้วยนะคะ) สุดท้ายคือ หลักการเขียนโปรแกรม (อัลกอริทึม)

ป.ล.ในการส่งคำตอบที่พวกเราสรุปได้ครั้งนี้ให้พวกเราส่ง 2 ทาง คือ ส่งในเว็บนี้ click ที่นี่เพื่อส่งคำตอบและส่งไปที่ e-mail ของครู นั่นก็คือ krujukjun46@gmail.com

โฆษณา

About krujukjun

I'm Educational Supervisor in Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 3, Kanchanaburi Thailand.

Posted on มกราคม 9, 2011, in Learning. Bookmark the permalink. 30 ความเห็น.

 1. น.ส.สุมินตรา ทาสีแสง

  ข้อดีของ e-mail คือ
  -รวดเร็วเชื่อถือได้
  -ขยายเครือข่ายเป็นการประชุมย่อยได้
  -สะดวกในการสื่อสาร
  ข้อเสียของ e-mail
  -ต้องมีคอมพิวเตอร์ในการรับส่งข้อมูล
  -ต้องมีการต่อระบบเครือข่ายของอินเตอร์เน็ต
  ข้อดีของfacebook
  -สามารถสื่อสารได้หลายๆคนพร้อมกัน
  -สะดวกและรวดเร็ว
  -ทำให้เรารู้จักกับหลายๆคน
  ข้อเสียของfacebook
  -โดนหลอกได้ง่าย
  -ไม่ค่อยมีบุคคลหน้าเชื่อถือ
  -ถ้าเล่นมากก็มีผลเสียต่อเรา อาจทำให้ติดได้

 2. วรัญญา วรรณไชย

  การใช้ face book
  ข้อดี
  1.FaceBook จะเป็นการสร้างเครือข่ายและจุดประกายด้านการศึกษาได้อย่างกว้างขวาง หากใช้ได้อย่างถูกวิธี

  2.ทำให้ไม่ตกข่าว คือทราบความคืบหน้า เหตุการณ์ของบุคคลต่างๆและผู้ที่ใกล้ชิด

  3.ผู้ใช้สามารถสร้างเครือข่ายทางสังคม แฟนคลับหรือผู้ที่มีเป้าหมายเหมือนกัน และทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้

  4.สามารถสร้างมิตรแท้ หรือเพื่อนที่รู้ใจที่แท้จริงได้

  5.FaceBook เป็นซอฟแวร์ที่เอื้อต่อผู้ที่มีปัญหาในการปรับตัวทางสังคม ขาดเพื่อน อยู่โดดเดี่ยว หรือผู้ที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ ให้มีเครือข่ายทางสังคม และเติมเต็มชีวิตทางสังคมได้อย่างดี ไม่เหงาและปรับตัวได้ง่ายขึ้น

  6.สร้างเครือข่ายที่ดี สร้างความเห็นอกเห็นใจ และให้กำลังใจที่ดีแก่ผู้อื่นได้
  ข้อเสีย
  1.เด็กเล่น face book มากไปทำให้เสียการเรียน
  2.ทำให้ผู้เล่นติด และเสียเวลาไปกับการเล่น facebook โดยทำประโยช์นอื่นๆได้น้อยลง
  3.ทำให้จ้องคอมพิวเตอร์นานๆ และเสียสายตาด้วย

  • วรัญญา วรรณไชย

   การใช้ e-mail
   1.สนทนากับบุคคลอื่นได้รวดเร็ว
   2.สะดวกในก่รสื่อสาร
   ข้อเสีย
   1.ต้องมีระบบเครือข่ายอินเทอร์
   2.ต้องมีคอมพิวเตอร์ในการใช้e-mail

 3. เก่งกาฬ เกาะน้ำใส

  การใช้อีเมล์ E-mail

  การใช้อีเมล์ E-mail ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นการใช้บริการจาก Mail Server ของผู้เปิดให้บริการทั่ว ๆ ไป E-mail เป็นบริการที่มีการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้ประโยชน์ในการรับ – ส่งข่าวคราวถึงกัน ในลักษณะของข้อความ
  ในการส่ง E-mail ใช้เวลาเดินทางเป็นวินาที จดหมายหนึ่งฉบับส่งถึงผู้รับในคราวเดียวพร้อมกันได้ไม่จำกัดจำนวนผู้รับ โดยจ่าหน้าถึงผู้รับแล้วคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) หรือจะเพิ่มในช่องสำเนาก็ได้
  ข้อดี ข้อเสียของการใช้อีเมล์
  ข้อดีของการใช้ E-mail
  1. ความเร็วของการส่ง E-mail ใช้เวลาในการเดินทางถึงปลายทางไม่ถึง 1 นาที
  2. การเก็บรักษาความลับ E-mail ที่ส่งถึงผู้รับปลายทางจะถูกเก็บลงใน mail box ของผู้รับแต่ละคน ซึ่งผู้อื่นไม่สามารถเปิดอ่านข้อความที่ส่งไปได้ นอกจากผู้รับที่เป็นเจ้าของเท่านั้น
  ข้อเสียของการใช้ E-mail
  1. บางครั้งในการส่ง e-mail นั้น ข้อความอาจจะถูกตีกลับมายังผู้ส่ง เนื่องจาก e-mail ถูกส่งไปยัง address ที่ไม่มีตัวตนแล้ว (เลิกใช้แล้ว) หรือไม่มีชื่อผู้ใช้ e-mail นั้น จึงทำให้คนที่ต้องการรับ e-mail จริงๆไม่ได้รับ แต่คนที่ได้รับอาจจะเป็นคนอื่นแทนซึ่งเขาอาจจะไม่ตอบ e-mail กลับมาเพราะไม่ใช่ธุระจึงอาจจะทำให้ไม่ทราบว่า e-mail ที่ส่งไปนั้นถึงยังปลายทางหรือไม่
  2. ไม่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกคน และอาจมีไวรัสมาพร้อมกับเอกสารที่ส่งมา ถ้าข้อมูลใน mail box เต็ม ก็ไม่สามารถรับข้อมูลอื่นได้
  การใช้งาน facebook
  Facebook เป็นอีกหนึ่งเว็บในสังคม Social Networking ที่เปิดให้ทุกๆ คนได้ร่วมเข้ามาแบ่งปันความคิดเห็นรวมถึงการเสนอ ความคิดและตัวเองให้ได้รู้จักกันในสังคมหนึ่ง ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการหาเพื่อนเพื่อพูดคุยและแสดงตนเองในรูปแบบหนึ่ง สามารถที่จะอับโดหลดรูปลงไป สามารถที่จะสนทนากันพร้อมทั้งหากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น สำหรับ Facebook นั้นได้กำเนิดโดย Mr. Mark Zuckerburg กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย มีแนวคิดที่จะแนะนำตัวเองโดยการเขียนหนังสือแล้วทำการส่งต่อๆ กันไป จากนั้นก็มาเป็นแนวคิดให้เกิดบนโลกออนไลน์ มาเป็น Facebook อย่างที่เราได้เล่นกันอยู่ เราสามารถใช้งานได้โดยการสมัครเป็นสมาชิก
  FaceBook เป็นซอฟท์แวร์ในการสร้างเครือข่ายทางสังคมในโลกอินเตอร์เน็ต โดยผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลต่างๆที่ต้องการ หรือใส่ความสนใจที่ชอบ จากนั้นระบบจะค้นหาผู้ที่มีความสนใจในลักษณะเดียวกัน และผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือลบในการเชื่อมต่อไปหาผู้ใช้อื่นๆได้

  ข้อดีและข้อเสียของ FaceBook

  ข้อดี

  1.FaceBook จะเป็นการสร้างเครือข่ายและจุดประกายด้านการศึกษาได้อย่างกว้างขวาง หากใช้ได้อย่างถูกวิธี

  2.ทำให้ไม่ตกข่าว คือทราบความคืบหน้า เหตุการณ์ของบุคคลต่างๆและผู้ที่ใกล้ชิด

  3.ผู้ใช้สามารถสร้างเครือข่ายทางสังคม แฟนคลับหรือผู้ที่มีเป้าหมายเหมือนกัน และทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้

  4.สามารถสร้างมิตรแท้ หรือเพื่อนที่รู้ใจที่แท้จริงได้

  6.สร้างเครือข่ายที่ดี สร้างความเห็นอกเห็นใจ และให้กำลังใจที่ดีแก่ผู้อื่นได้

  ข้อเสีย

  1.FaceBook เป็นการขยายเครือข่ายทางสังคมในโลกอินเตอร์เนต ดังนั้นการมีเพิ่มเพื่อนเครือข่ายที่ไม่รู้จักดีพอ จะทำให้เกิดการลักลอบขโมยข้อมูล หรือการแฝงตัวของขบวนการหลอกลวงต่างๆได้

  2.เพื่อนทุกคนในเครือข่ายสามารถเขียนข้อความต่างๆลง Wall ของ FaceBook ได้แต่หากเป็นข้อความที่เป็นความลับ การใส่ร้ายกัน หรือแฝงไว้ด้วยการยั่วยุต่างๆ จะทำให้ผู้อ่านที่ไม่มีวุฒิภาวะพอ หลงเชื่อ เกิดความขัดแย้ง และปัญหาตามมาในภายหลังได้

  3.Facebook อาจเป็นช่องทางในการสร้างสังคมแห่งการนินทา หรือการยุ่งเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นโดยใช่เหตุ โดยเฉพาะสังคมที่ชอบสอดรู้สอดเห็น

  4.การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จักดีพอ เช่นการลงรูปภาพของครอบครัวหรือลูก อาจนำมาเรื่องปัญหาการปลอมตัว หรือการหลอกลวงอื่นๆที่คาดไม่ถึงได้

  5.เด็กๆที่ใช้เวลาในการเล่น Facebook มากเกินไป จะทำให้เสียการเรียน

  หลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึ่ม
  หลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึ่ม จะใช้หลักการหลัก ๆ อยู่ 3 หลัก คือ
  1. หลักการแบบเรียงลำดับ หลักการนี้จะเรียงลำดับก่อนหลังการทำงาน
  2. หลักการแบบการตัดสินใจ หลักการนี้จะมีการตัดสินใจการทำงาน ซึ่งการตัดสินใจจะเป็นทางเลือกการทำงานอีกทีหนึ่ง
  3. หลักการแบบการทำซ้ำ หลักการนี้เกิดจากการทำซ้ำตามจำนวนหรือข้อกำหนดที่เรากำหนดไว้
  หลักการคิดในการเขียนโปรแกรม
  หลักการคิดในการเขียนโปรแกรมนั้นจะใช้หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ คือ
  1. Input
  2. Process
  3. Ouput
  วิธีการสร้างโปรแกรม
  ใน การสร้างโปรแกรมนั้น เราจะนำขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ด้วยคำบรรยาย และวิธีการลำดับขั้นตอนการสร้างโปรแกรม โดยใช้คำบรรยาย มาช่วยในการสร้างโปรแกรมของอีกทีหนึ่ง
  ในที่นี้ขอใช้ภาษา JavaScript ในการสร้างโปรแกรม เนื่องจากภาษา JavaScript ทางผู้เขียนได้ใช้ในการเรียนการสอนในวิชา การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึ่ม
  ตัวอย่างวิธีการสร้างโปรแกรม ขอใช้ตัวอย่างที่ 1 เหมือนเดิมครับ

  x = parseInt(prompt(“ค่า x”, “”));
  y = parseInt(prompt(“ค่า y”, “”));

  if (x == y)
  document.write(“ค่าทั้ง 2 มีค่าเท่ากัน”);
  else
  document.write(“ค่าทั้ง 2 ไม่มีค่าเท่ากัน”);

 4. จำรัส เกิดเพ็ชร

  การใช้อีเมล์ E-mail

  การใช้อีเมล์ E-mail ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นการใช้บริการจาก Mail Server ของผู้เปิดให้บริการทั่ว ๆ ไป E-mail เป็นบริการที่มีการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้ประโยชน์ในการรับ – ส่งข่าวคราวถึงกัน ในลักษณะของข้อความ
  ข้อดี ข้อเสียของการใช้อีเมล์
  ข้อดีของการใช้ E-mail
  1. ความเร็วของการส่ง E-mail ใช้เวลาในการเดินทางถึงปลายทางไม่ถึง 1 นาที
  2. การเก็บรักษาความลับ E-mail ที่ส่งถึงผู้รับปลายทางจะถูกเก็บลงใน mail box ของผู้รับแต่ละคน ซึ่งผู้อื่นไม่สามารถเปิดอ่านข้อความที่ส่งไปได้ นอกจากผู้รับที่เป็นเจ้าของเท่านั้น
  ข้อเสียของ e-mail
  -ต้องมีคอมพิวเตอร์ในการรับส่งข้อมูล
  -ต้องมีการต่อระบบเครือข่ายของอินเตอร์เน็ต
  การใช้ face book
  ข้อดี
  1.FaceBook จะเป็นการสร้างเครือข่ายและจุดประกายด้านการศึกษาได้อย่างกว้างขวาง หากใช้ได้อย่างถูกวิธี

  2.ทำให้ไม่ตกข่าว คือทราบความคืบหน้า เหตุการณ์ของบุคคลต่างๆและผู้ที่ใกล้ชิด

  3.ผู้ใช้สามารถสร้างเครือข่ายทางสังคม แฟนคลับหรือผู้ที่มีเป้าหมายเหมือนกัน และทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้

  4.สามารถสร้างมิตรแท้ หรือเพื่อนที่รู้ใจที่แท้จริงได้

 5. น.ส.บุษกร พลสิงห์

  ข้อดี facebook
  -ทำให้รู้จักกับเพื่อนมากมาย
  -ส่งข้อความได้สะดวก
  -มีอัลบั้มภาพ เเละเเบ่งเป็นหมวดหมู่ ส่งหาเพื่อนได้
  ข้อเสีย
  -ทำให้มีสิ่งยั่วยุหลายทาง
  -มีการเเอบอ้างกัน

  ข้อดี e-mail
  -สื่อสารกันง่าย
  -ทำให้สะดวกในการส่ง

  ข้อเสีย
  -มีการแอบอ้างชื่อ
  -ตั้งระหัส ให้ดี เพื่อป้องกันการแกะระหัส
  -มีสิ่งล่อตาล่อใจ

 6. น.ส.กุลธิดา วัฒโน

  ข้อดีของ E-mail
  -ใช้ติดต่อสื่อสารง่ายสดวกสบาย
  -ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการส่ง
  -ปลอดภัยจากการโดนขโมยข้อความ
  -รวดเร็วและเชื่อถือได้

  ข้อเสียของ E-mail
  -ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสาร
  -และอาจเสียค่าไฟในการเล่นหรือสื่อสาร(อาจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการเวลา)

  ข้อดีของFacebook
  -ติดต่อสื่อสารง่าย
  -ใช้ภาษาเป็นกันเอง
  -เป็นที่รู้จักันเกือบทั่วโลก
  -สะดวกสบายและรวดเร็ว

  ข้อเสียของfacebook
  -มีการใช้ภาษาแบบผิดๆของหลักภาษาไทย
  -ถูกหลอกได้ง่าย(เป็นที่โกหกของบุคคลลับ)
  -อาจได้ข้อความที่ผิดเพี้ยนไม่จริง
  -ทำให้วัยรุ่นสมัยนี้ติดกันงอมแงม……..
  -คุณอาจตกเป็นข่าวได้ง่าย

 7. มาลินี ปาลกะวงศ์ณอยุธยา

  เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย
  ข้อดี การใช้facebook
  1 พูดคุย เเลกเปลี่ยนข้อมูล กับบุคคลภายนอกได้อย่างรวดเร็ว
  ข้อเสียการใช้facebook
  1 การเล่นมากเกินไป ทำให้เสียเวลา

 8. สุชาวดี นนทบุตร

  การใช้อีเมล์ E-mail

  การใช้อีเมล์ E-mail ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นการใช้บริการจาก Mail Server ของผู้เปิดให้บริการทั่ว ๆ ไป E-mail เป็นบริการที่มีการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้ประโยชน์ในการรับ – ส่งข่าวคราวถึงกัน ในลักษณะของข้อความ หรือ File ที่ได้จากคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น File ข้อความ, File ภาพนิ่ง, File ภาพเคลื่อนไหว, File เสียง, หรือ Program File ซึ่งสามารถส่งแนบไปพร้อมกับการส่งเมล์ โดยผู้ให้บริการไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้บริการ

 9. นาย จักรพงษ์ ศิริสมบัติ

  ข้อดี

  เอื้ออำนวยให้กับการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ รวมทั้งบุคคล

  · ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องการเรียนและสอนในเวลาเดียวกัน

  · ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องมาพบกันในห้องเรียน

  · ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลา ระยะทางในการเรียนได้เป็นอย่างดี

  · ผู้เรียนที่ไม่มีความมั่นใจ กลัวการตอบคำถาม ตั้งคำถาม ตั้งประเด็นการเรียนรู้ในห้องเรียน มีความกล้ามากกว่าเดิม เนื่องจากไม่ต้องแสดงตนต่อหน้าผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้น โดยอาศัยเครื่องมือ เช่น E-Mail, Webboard, Chat, Newsgroup แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

  ข้อเสีย

  · ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก ปฏิกิริยาที่แท้จริงของผู้เรียนและผู้สอน

  · ไม่สามารถสื่อความรู้สึก อารมณ์ในการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง

  · ผู้เรียน และผู้สอน จะต้องมีความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทั้งด้านอุปกรณ์ ทักษะการใช้งาน

  · ผู้เรียนบางคน ไม่สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

 10. รัชนีกร บุญศม

  การใช้e-mail
  อีเมล์ E-Mail หรือ Electronics Mail แปลตรง ๆ ตัวก็คือ ไปรษณีย์อีเลคโทรนิคส์ นั่นเอง ดังนั้น ความหมายง่าย ๆ ของอีเมล์ ก็คือ เป็นเครื่องมือสำหรับติดต่อสื่อสาร ระหว่างกันโดยที่จากเดิม เราอาจจะใช้วิธีการส่งข้อความ ไปหาผู้อื่นด้วยการเขียนเป็นจดหมาย และส่งผ่านทางไปรษณีย์ แต่ในโลกของอินเตอร์เน็ต จะมีบริการที่เรียกว่า อีเมล์ ซึ่งสามารถทำการส่งข้อความต่าง ๆ ไปยังผู้รับปลายทาง (ที่ใช้บริการอีเมล์) ได้ และในปัจจุบันนี้ ยังสามารถทำการแนบ ไฟล์เอกสาร ของคอมพิวเตอร์ หรือรูปภาพต่าง ๆ ไปอับอีเมล์ได้ด้วย จึงทำให้เพิ่มความ สะดวกสบาย
  ได้มากขึ้น

 11. พัชรา ถิ่นทัพไทย

  การใช้facebookและ e-mail

  ข้อดีของ e-mail คือ
  -รวดเร็วเชื่อถือได้
  -ขยายเครือข่ายเป็นการประชุมย่อยได้
  -สะดวกในการสื่อสาร
  ข้อเสียของ e-mail
  -ต้องมีคอมพิวเตอร์ในการรับส่งข้อมูล
  -ต้องมีการต่อระบบเครือข่ายของอินเตอร์เน็ต
  ข้อดีของfacebook
  -สามารถสื่อสารได้หลายๆคนพร้อมกัน
  -สะดวกและรวดเร็ว
  -ทำให้เรารู้จักกับหลายๆคน
  ข้อเสียของfacebook
  -โดนหลอกได้ง่าย
  -ไม่ค่อยมีบุคคลหน้าเชื่อถือ
  -ถ้าเล่นมากก็มีผลเสียต่อเรา อาจทำให้ติดได้

 12. ชัชพงษ์ ห่วงเอี่ยม

  การใช้อีเมล์ E-mail ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นการใช้บริการจาก Mail Server ของผู้เปิดให้บริการทั่ว ๆ ไป E-mail เป็นบริการที่มีการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้ประโยชน์ในการรับ – ส่งข่าวคราวถึงกัน ในลักษณะของข้อความ
  ข้อดี ข้อเสียของการใช้อีเมล์
  ข้อดีของการใช้ E-mail
  1. ความเร็วของการส่ง E-mail ใช้เวลาในการเดินทางถึงปลายทางไม่ถึง 1 นาที
  2. การเก็บรักษาความลับ E-mail ที่ส่งถึงผู้รับปลายทางจะถูกเก็บลงใน mail box ของผู้รับแต่ละคน ซึ่งผู้อื่นไม่สามารถเปิดอ่านข้อความที่ส่งไปได้ นอกจากผู้รับที่เป็นเจ้าของเท่านั้น
  ข้อเสียของ e-mail
  -ต้องมีคอมพิวเตอร์ในการรับส่งข้อมูล
  -ต้องมีการต่อระบบเครือข่ายของอินเตอร์เน็ต

 13. เรืองรอง อินทอง

  การรับส่ง Email โดยปกติจะต้องมีการกำหนด Configuration
  เพื่อกำหนด Incoming Mail และ Outgoing Mail Server
  ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากในการ check mail
  เนื่องจากบางคนไม่ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง
  หรือบางคนอาจจะต้องเดินทางบ่อย ๆ ทำให้ไม่ค่อยสะดวก
  ดังนั้น แบบที่ 2 คือ check email ผ่าน Web site จึงมีผู้นิยมมากที่สุดในโลก
  เนื่องจากไม่จำเป็นต้องกำหนด Configuration อะไรทั้งสิ้น
  แค่เพียงสมัครเป็นสมาชิกกับ Web site ที่ให้บริการ
  แค่จำชื่อ User และ Password เท่านั้น
  ก็สามารถจะตรวจสอบ Email ได้จากที่ต่าง ๆ ทั่วโลก…
  ข้อดีในการใช้ e-mail
  – ลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารอย่างมาก
  – ขยายเครือข่ายเป็นการประชุมย่อยได้
  – รวดเร็ว เชื่อถือได้ สะดวกในการสื่อสารมากกว่าระบบไปรษณีย์ธรรมดา
  – ไม่มีการเคลื่อนย้ายทางด้านกายภาพจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ทำให้ไม่เปลืองเวลา
  ข้อเสียในการใช้ e-mail
  – ต้องมีคอมพิวเตอร์ ในการรับส่งข้อมูลในแต่ละครั้ง
  – มีอีเมล์ของบุคคลที่เราต้องการจะส่งข้อมูลไปหาและอีเมล์ของตัวเอง
  – ต้องมีการต่อระบบเครือข่ายของอินเตอร์เน็ต
  การใช้ facebook
  ข้อดี
  1.FaceBook จะเป็นการสร้างเครือข่ายและจุดประกายด้านการศึกษาได้อย่างกว้างขวาง หากใช้ได้อย่างถูกวิธี
  2.ทำให้ไม่ตกข่าว คือทราบความคืบหน้า เหตุการณ์ของบุคคลต่างๆและผู้ที่ใกล้ชิด
  3.ผู้ใช้สามารถสร้างเครือข่ายทางสังคม แฟนคลับหรือผู้ที่มีเป้าหมายเหมือนกัน และทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้
  4.สามารถสร้างมิตรแท้ หรือเพื่อนที่รู้ใจที่แท้จริงได้
  ข้อเสีย
  1.FaceBook เป็นการขยายเครือข่ายทางสังคมในโลกอินเตอร์เนต ดังนั้นการมีเพิ่มเพื่อนเครือข่ายที่ไม่รู้จักดีพอ จะทำให้เกิดการลักลอบขโมยข้อมูล หรือการแฝงตัวของขบวนการหลอกลวงต่างๆได้
  2.เพื่อนทุกคนในเครือข่ายสามารถเขียนข้อความต่างๆลง Wall ของ FaceBook ได้แต่หากเป็นข้อความที่เป็นความลับ การใส่ร้ายกัน หรือแฝงไว้ด้วยการยั่วยุต่างๆ จะทำให้ผู้อ่านที่ไม่มีวุฒิภาวะพอ หลงเชื่อ เกิดความขัดแย้ง และปัญหาตามมาในภายหลังได้
  3.Facebook อาจเป็นช่องทางในการสร้างสังคมแห่งการนินทา หรือการยุ่งเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นโดยใช่เหตุ โดยเฉพาะสังคมที่ชอบสอดรู้สอดเห็น
  4.การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จักดีพอ เช่นการลงรูปภาพของครอบครัวหรือลูก อาจนำมาเรื่องปัญหาการปลอมตัว หรือการหลอกลวงอื่นๆที่คาดไม่ถึงได้

 14. ประถวี กุลบุตร

  ข้อดีของFacebook
  -ติดต่อสื่อสารง่าย
  -ใช้ภาษาเป็นกันเอง
  -เป็นที่รู้จักันเกือบทั่วโลก
  -สะดวกสบายและรวดเร็ว

  ข้อเสียของfacebook
  -มีการใช้ภาษาแบบผิดๆของหลักภาษาไทย
  -ถูกหลอกได้ง่าย(เป็นที่โกหกของบุคคลลับ)
  -อาจได้ข้อความที่ผิดเพี้ยนไม่จริง
  -ทำให้วัยรุ่นสมัยนี้เล่นมาก ในทางที่ผิด
  -คุณอาจตกเป็นข่าวได้ง่าย

 15. จิราวรรณ น้อยมนตรี

  การใช้ face book
  ข้อดี
  1.FaceBook จะเป็นการสร้างเครือข่ายและจุดประกายด้านการศึกษาได้อย่างกว้างขวาง หากใช้ได้อย่างถูกวิธี

  2.ทำให้ไม่ตกข่าว คือทราบความคืบหน้า เหตุการณ์ของบุคคลต่างๆและผู้ที่ใกล้ชิด

  3.ผู้ใช้สามารถสร้างเครือข่ายทางสังคม แฟนคลับหรือผู้ที่มีเป้าหมายเหมือนกัน และทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้

  4.สามารถสร้างมิตรแท้ หรือเพื่อนที่รู้ใจที่แท้จริงได้

  5.FaceBook เป็นซอฟแวร์ที่เอื้อต่อผู้ที่มีปัญหาในการปรับตัวทางสังคม ขาดเพื่อน อยู่โดดเดี่ยว หรือผู้ที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ ให้มีเครือข่ายทางสังคม และเติมเต็มชีวิตทางสังคมได้อย่างดี ไม่เหงาและปรับตัวได้ง่ายขึ้น

  ข้อเสีย
  1.เด็กเล่น face book มากไปทำให้เสียการเรียน
  2.ทำให้ผู้เล่นติด และเสียเวลาไปกับการเล่น facebook โดยทำประโยช์นอื่นๆได้น้อยลง

 16. กมลรัตน์ จันทร์โท

  ข้อดีของFacebook
  -ติดต่อสื่อสารง่าย
  -ใช้ภาษาเป็นกันเอง
  -เป็นที่รู้จักันเกือบทั่วโลก
  -สะดวกสบายและรวดเร็ว

  ข้อเสียของfacebook
  -มีการใช้ภาษาแบบผิดๆของหลักภาษาไทย
  -ถูกหลอกได้ง่าย(เป็นที่โกหกของบุคคลลับ)
  -อาจได้ข้อความที่ผิดเพี้ยนไม่จริง
  -ทำให้วัยรุ่นสมัยนี้เล่นมาก ในทางที่ผิด
  -คุณอาจตกเป็นข่าวได้ง่าย

 17. อรทัย คำพินันท์

  เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

  คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (electrinic device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นได้ ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่าง ๆ
  คุณสมบัติที่สำคัญของคอมพิวเตอร์คือการที่สามารถกำหนดชุดคำสั่งล่วงหน้าหรือโปรแกรมได้ (programmable)
  ข้อดีของคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธภาพ มีความถูกต้อง และมีความรวดเร็ว

  เครื่องคอมพิวเตอร์จะมีวงจรการทำงานพื้นฐาน 4 อย่าง คือ
  1.รับข้อมูล (Input)คอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลจากหน่วยรับข้อมูล คีบอร์ดหรือ เมาส์
  2.ประมวลผล (Processing) เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลกับข้อมูล เพื่อแปลงให้อยู่ในรูปอื่นตามที่ต้องการ
  3.แสดงผล (Output) เครื่องคอมพิวเตอร์จะให้ผลลัพธ์จากการประมวลผลออกมายังหน่วยแสดงผลลัพธ์เช่น เครื่องพิมพ์ หรือจอภาพ
  4.เก็บข้อมูล (Storage) เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการเก็บผลลัพธ์จากการประมวลผลไว้ในหน่วยเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ในอนาคต
  การใช้อีเมล์ E-mail
  E-mail เป็นบริการที่มีการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้ประโยชน์ในการรับ – ส่งข่าวคราวถึงกัน ในลักษณะของข้อความ

  ข้อดีของ E-mail
  ประหยัดเวลา
  ประหยัดเงิน
  สามารถส่งในรูปแบบมัลติมีเดียได้
  สามารถแนบไฟล์ที่เป็นเอกสารส่งได้
  สามารถส่งต่อข้อมูลหรือที่เรียกว่า forward ได้

  ข้อจำกัดของ E-mail
  ไม่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกคน
  ไม่ได้รับต้นฉบับซึ่งควรค่าแก่การเก็บรักษา
  อาจมีไวรัสมาพร้อมกับเอกสารที่ส่งมา
  ถ้าเครือข่ายล่ม ทำให้การส่งหรือรับข้อมูลล้มเหลว
  ถ้าข้อมูลใน mail box เต็มก็ไม่สามารถรับข้อมูลอื่นได้

  หลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึ่ม

  หลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึ่ม จะใช้หลักการหลัก ๆ อยู่ 3 หลัก คือ
  1. หลักการแบบเรียงลำดับ หลักการนี้จะเรียงลำดับก่อนหลังการทำงาน
  2. หลักการแบบการตัดสินใจ หลักการนี้จะมีการตัดสินใจการทำงาน ซึ่งการตัดสินใจจะเป็นทางเลือกการทำงานอีกทีหนึ่ง
  3. หลักการแบบการทำซ้ำ หลักการนี้เกิดจากการทำซ้ำตามจำนวนหรือข้อกำหนดที่เรากำหนดไว้
  หลักการคิดในการเขียนโปรแกรม

 18. มัตติกา โนนโสภา

  ข้อเสียของ e-mail
  – รวดเร็ว เชื่อถือได้ สะดวกในการสื่อสารมากกว่าระบบไปรษณีย์ธรรมดา
  -ไม่มีการเคลื่อนย้ายทางด้านกายภาพจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ทำให้ไม่เปลืองเวลา
  ข้อเสีย
  – ต้องมีคอมพิวเตอร์ ในการรับส่งข้อมูลในแต่ละครั้ง
  -มีอีเมล์ของบุคคลที่เราต้องการจะส่งข้อมูลไปหาและอีเมล์ของตัวเอง

  ข้อดีของการใช้facebook
  -ทำให้ไม่ตกข่าว
  -ทันสมัย
  ข้อเสีย
  -ทำให้เราไม่รู้จักเวลา

 19. 1.คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (electrinic device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นได้ ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่าง ๆ
  2. ความหมายของอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 240 ประเทศทั่วโลก อินเตอร์เน็ตประกอบด้วยเครือข่ายนับไม่ถ้วน
  การใช้งานอินเตอร์เน็ต ถ้าต้องการใช้งานบนอินเตอร์เน็ตก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเชิง
  สมาชิกประเภทบุคคล โดยมีคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และโมเด็มที่แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ซึ่ง
  สมาชิกประเภทเช่าวงจรสื่อสาร โดยมีคู่สายเช่าที่เรียกว่า ลีสลายน์ (leased line) เคเบิลใยแก้วนำแสง
  วิธีการใช้e-mail การใช้งานก็เหมือนกับเราพิมพ์ข้อความในโปรแกรม word จากนั้นก็คลิกคำสั่ง เพื่อส่งออกไป โดยจะมีชื่อของผู้รับ ซึ่งเราเรียกว่า Email Address เป็นหลักในการรับส่ง
  การใช้facebook ผู้ใช้สามารถสร้างเครือข่ายทางสังคม แฟนคลับหรือผู้ที่มีเป้าหมายเหมือนกัน และทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้

  4.สามารถสร้างมิตรแท้ หรือเพื่อนที่รู้ใจที่แท้จริงได้

  5.FaceBook เป็นซอฟแวร์ที่เอื้อต่อผู้ที่มีปัญหาในการปรับตัวทางสังคม ขาดเพื่อน อยู่โดดเดี่ยว หรือผู้ที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ ให้มีเครือข่ายทางสังคม และเติมเต็มชีวิตทางสังคมได้อย่างดี ไม่เหงาและปรับตัวได้ง่ายขึ้น

  6.สร้างเครือข่ายที่ดี สร้างความเห็นอกเห็นใจ และให้กำลังใจที่ดีแก่ผู้อื่นได้
  ข้อเสีย
  1.เด็กเล่น face book มากไปทำให้เสียการเรียน
  2.ทำให้ผู้เล่นติด และเสียเวลาไปกับการเล่น facebook โดยทำประโยช์นอื่นๆได้น้อยลง
  3.ทำให้จ้องคอมพิวเตอร์นานๆ และเสียสายตาด้วย

 20. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

  Information Technology หรือ IT คือ การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพคอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (electrinic device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นได้ ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่าง ๆ โดยคุณสมบัติที่สำคัญของคอมพิวเตอร์คือการที่สามารถกำหนดชุดคำสั่งล่วงหน้าหรือโปรแกรมได้ (programmable) นั่นคือคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ ร่สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจประกอบด้วย
  1) ความหมายของอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 240 ประเทศทั่วโลก อินเตอร์เน็ตประกอบด้วยเครือข่ายนับไม่ถ้วน ซึ่งแต่ละเครือข่ายจะมีขนาด ประสิทธิภาพในการส่งผ่านสัญญาณ ประเภทของสื่อรับ-ส่งสัญญาณ และการครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ กัน และบางพื้นที่ก็มีเครือข่ายย่อยซ้อนกันอยู่ ซึ่งทำให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต

  >> บทความสอนวิธีการใช้ E-mail

  1. รู้จักกับอีเมล์และวิธีใช้

  2. การ Backup Outlook Express

  3. แนะนำการเปลี่ยนพาสเวิร์ด E-Mail

  4. วิธีแก้ไข Gmail อ่านภาษาไทยไม่ได้

  5. วิธีใช้ Outlook รับเมล์ Yahoo

  ข้อดีของ internet คือ
  -เป็นแหล่งรับหรือส่งข่าวสาร ได้หลายรูปแบบ เช่น mail, www, im หรือ board ฯลฯ
  -เป็นแหล่งให้ความบันเทิง เช่น เพลง ภาพยนตร์ ข่าว หรือ ภาพ ฯลฯ
  -เป็นช่องทางสำหรับทำธุรกิจ สะดวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ประหยัดเวลา และมีความรวดเร็วสูง เช่น e-commerce หรือ บริการโอนเงิน เป็นต้น
  -เป็นช่องทางสำหรับประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ หรือองค์กร

  ข้อเสีย เช่น
  -เป็นเครือข่ายที่ใหญ่มาก มีบุคคลทุกเพศทุกวัย แทบทุกอาชีพที่ใช้งาน ข้อมูลที่สามารถใช้ได้กับบุคคลวัยหนึ่ง อาจไม่เหมาะสมกับบุคคลอีกวัยหนึ่ง โดยเฉพาะเด็ก

 21. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Information Technology หรือ IT คือ การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจประกอบด้วย
  คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (electrinic device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นได้ ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่าง ๆ
  1) ความหมายของอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 240 ประเทศทั่วโลก อินเตอร์เน็ตประกอบด้วยเครือข่ายนับไม่ถ้วน
  2) การใช้งานอินเตอร์เน็ต ถ้าต้องการใช้งานบนอินเตอร์เน็ตก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเชิง
  2.1) สมาชิกประเภทบุคคล โดยมีคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และโมเด็มที่แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ซึ่ง
  เป็นสัญญาณดิจิตอล (Digital) มาเป็นสัญญาณอะนาล็อก ที่ส่งผ่านทางโทรศัพท์ โดยสมัครเป็นสมาชิกกับ
  2.2) สมาชิกประเภทเช่าวงจรสื่อสาร โดยมีคู่สายเช่าที่เรียกว่า ลีสลายน์ (leased line) เคเบิลใยแก้วนำแสง
  (fiber optic) หรือดาวเทียม ซึ่งสมาชิกประเภทนี้จะเป็นองค์กรที่มีคอมพิวเตอร์อยู่เป็นจำนวนมาก
  ไอเอสพีรายใดก็ได้
  ข้อดีคือสามารถสื่อสารทางไกลได้
  ข้อเสียคือ

 22. หลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึ่ม

  หลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึ่ม จะใช้หลักการหลัก ๆ อยู่ 3 หลัก คือ
  1. หลักการแบบเรียงลำดับ หลักการนี้จะเรียงลำดับก่อนหลังการทำงาน
  2. หลักการแบบการตัดสินใจ หลักการนี้จะมีการตัดสินใจการทำงาน ซึ่งการตัดสินใจจะเป็นทางเลือกการทำงานอีกทีหนึ่ง
  3. หลักการแบบการทำซ้ำ หลักการนี้เกิดจากการทำซ้ำตามจำนวนหรือข้อกำหนดที่เรากำหนดไว้

 23. เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง
  คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (electrinic device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นได้ การรับส่ง Email โดยปกติจะต้องมีการกำหนด Configuration
  เพื่อกำหนด Incoming Mail และ Outgoing Mail Server
  ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากในการ check mail
  เนื่องจากบางคนไม่ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง
  ข้อดี facebook
  -ทำให้รู้จักกับเพื่อนมากมาย
  -ส่งข้อความได้สะดวก
  -มีอัลบั้มภาพ เเละเเบ่งเป็นหมวดหมู่ ส่งหาเพื่อนได้
  ข้อเสีย
  -ทำให้มีสิ่งยั่วยุหลายทาง
  -มีการเเอบอ้างกัน

 24. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Information Technology หรือ IT คือ การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศ
  ข้อเสียของ e-mail
  – รวดเร็ว เชื่อถือได้ สะดวกในการสื่อสารมากกว่าระบบไปรษณีย์ธรรมดา
  -ไม่มีการเคลื่อนย้ายทางด้านกายภาพจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ทำให้ไม่เปลืองเวลา
  ข้อเสีย
  – ต้องมีคอมพิวเตอร์ ในการรับส่งข้อมูลในแต่ละครั้ง
  -มีอีเมล์ของบุคคลที่เราต้องการจะส่งข้อมูลไปหาและอีเมล์ของตัวเอง

  ข้อดีของการใช้facebook
  -ทำให้ไม่ตกข่าว
  -ทันสมัย
  ข้อเสีย
  -ทำให้เราไม่รู้จักเวลา
  ข้อดีของFacebook
  -ติดต่อสื่อสารง่าย
  -ใช้ภาษาเป็นกันเอง
  -เป็นที่รู้จักันเกือบทั่วโลก
  -สะดวกสบายและรวดเร็ว

  ข้อเสียของfacebook
  -มีการใช้ภาษาแบบผิดๆของหลักภาษาไทย
  -ถูกหลอกได้ง่าย(เป็นที่โกหกของบุคคลลับ)
  -อาจได้ข้อความที่ผิดเพี้ยนไม่จริง
  -ทำให้วัยรุ่นสมัยนี้เล่นมาก ในทางที่ผิด
  -คุณอาจตกเป็นข่าวได้ง่าย

 25. น.ส อุไรรัตน์ มิดา

  ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

  คำว่า “สารสนเทศ” หรือ “สารนิเทศ” ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Information” ซึ่งราชบัณฑิตยสถานบัญญัติให้ใช้คำศัพท์ทั้งสองคำแทนคำว่า Information ได้ในวงการคอมพิวเตอร์การสื่อสาร และวงการธุรกิจ ส่วนใหญ่นิยมใช้คำว่าสารสนเทศมากกว่า

  สรุป “เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดวิธีการใหม่ ๆ ในการจัดเก็บข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ การส่งผ่าน การสื่อสารสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การรับสารสนเทศ รวมถึงการสร้างสังคมและอุตสาหกรรมด้านสารสเทศ และการจัดการสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

 26. รัชดา นินนามะ

  คำว่า”เทคโนโลยีสารสนเทศ”หมายถึง “การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่นๆ มาใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคม” นอกจากนี้ยังมีความหมายที่ใกล้เคียงกันคือ”Telematioque” หมายถึง “การบูรณาการระหว่างคอมพิวเตอร์กับการสื่อสาร” และคำว่า “Burotique” หมายถึง สำนักงานอัตโนมัติ ดังนั้นเมื่อมีการนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งสองคำมาใช้แทนคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ความหมายของเทคโนโลยี่สารสนเทค

  เทคโนโลยี่สารสนเทค คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ให้เกิดวิธีกรใหม่ๆ
  ในการเก็บข้อมูลข่าวสาร การส่งผ่าน การสือสารสารสนเทค
  การเข้าถึงสารสนเทค รวมถึงการสารสังคม
  และอุตสาหกรรมด้านสารสเทศ
  และการจัดการสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

 27. จิตราพร อรทัย

  การใช้เทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารเทคโนโลยีสองด้านหลักๆ
  ประกอบด้วยเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์เเละเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
  ที่ผนวชเข้าด้วยกัน
  การใช้e-mail ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นการใช้บริการจากmail server ของ
  ผู้เปิดให้บริการทั่วๆไป e-mail เป็นบริการที่มีการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  ข้อดี e-mail
  -ใช้ติดต่อสื่อสารได้สะดวกสบาย
  -รวดเร็วเชื่อถือได้
  ข้อเสีย e-mail
  -ต้องอาศัยคอมพิวเตอรืในการติดต่อสื่อสาร
  -เเละอาจเสียค่าไฟในการเล่น
  วิธีใช้งาน facebook
  จะว่าไปคนที่เข้ามา facebook นั้นก็เป็นคนที่เขามาหาวิธีเล่นแบบเบื้องต้น
  อยู่เยอะเหมือนกัน
  ข้อดีfacebook
  -สามารถสื่อสารได้หลายๆคนพร้อมกัน
  -สะดวกและรวดเร็ว
  ข้อเสีย facebook
  -โดนหลอกได้ง่าย
  -ถ้าเล่นมากๆมีผลเสียต่อเรา
  หลักการเขียนโปรแกรม
  เขียนโปรแกรมจะต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ของภาษาโปรแกรมและระบบ
  การทำงานของคอมพิวเตอร์
  ความหมายของอินเทอร์
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ครอบคลุมถึง240ประเทศ
  ทั่วโลกอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยเครือข่ายนับไม่ถ้วน

 28. เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์คอมพิวเตอร์คืออะไร. คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (electrinic device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นได้ ทั้งตัวเลข
  ข้อดี faecbook
  1)ทำให้รุ้จักคนมากขึ้น
  2)ให้รู้ข่าวสารมากขึ้น
  3)ทำให้ทันโลกทันเหตุการณ์
  ข้อเสีย
  โดนหลอกได้ง่าย
  มีการแอบอ้างกัน
  มีสิ่งยั่วยุ

 29. รัชรินทร์ อินทะวงค์/ศักดิ์ดา เจริญสุข

  ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับการรวบรวม เก็บรักษาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้ง ฮาร์แวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม
  ความแตกต่างของข้อมูลกับสารสนเทศ
  ข้อมูล คือข้อเท็จเกี่ยวกับเหตุการณ์ยังไม่ผ่านการประมวล
  สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวล
  การติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต
  มีพื้นที่ครอบคุมถึง240 ประเทศทั่วโลกประกอบด้วยเครือนับไม่ถ้วนมีความสะดวก รวดเร็วในการใช้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก

  ข้อดี
  * สื่อสารกันได้รวดเร็ว
  * สื่อสารกันอย่างไร้พราหมแดน
  * มีเพื่อนมากขึ้น
  * รู้การใช้ภาษา

  ข้อเสีย
  * งมงาย
  * ถูกหลอกง่าย
  * ใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์

  หลักการเขียนโปรแกร
  ต้องเข้าใจในการใช้ภาษาโปรแกรมและระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ว่ามีโครงสร้างและวิธีการใช้คำสั่งอย่างการเขียนโปรแกรมมีหลักเกณฑ์ 5 ประการ

  1.ทำความเข้าใจวิเคราะห์ปัญหา
  2.กำหนดแผนแก้ปัญหา
  3.ทดสอบตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม
  4.นำโปรแกรมที่ผ่านการทดสอบไปใช้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: